Actueel

Update 1 september 2018
Regelmatig verschijnen er updates van de uitwerkingen, de Kennistrainingen en de oefenexamens. In de komende maanden zullen er meer trainingen voor grammatica en spelling op de website geplaatst worden. De Studiewijzer bevat relevante informatie voor de pabostudenten over de pabotaaltoetsen.